Söz

Alıntı #5

tanerkandemir

“Join forces with your kind in all countries; they are like you, for better or worse.

Let your child grow up as nature (or ‘God’) intended.

Don’t try to improve on nature. Learn to understand it and protect it.

Go to the library instead of the prize fight, go to foreign countries rather than to Coney Island.

And first and foremost, think straight, trust the quiet inner voice that tells you what to do.”

Excerpts from “Listen, Little Man!” by Wilhelm Reich (p. 90)

“Başka ülkelerdeki insanlarla ilişki kur, çünkü onlar da iyi ve kötü yanlarıyla sana benziyorlar. 

Bırak çocuğun doğa (ya da “tanrı”)nın yarattığı gibi büyüsün.

Doğayı düzeltmeye kalkışma. Bunun yerine, onu anlamaya ve korumaya çabala.

Boks maçı yerine kütüphaneye, luna parka gideceğine yabancı ülkelere git.

Ve en önemlisi, DOĞRU DÜŞÜN, içinden gelen ve seni tatlı tatlı okşayan sesi dinle.”

Wilhelm Reich, “Dinle Küçük Adam” (s. 90)


Alıntı #4

tanerkandemir

“When the power of love overcomes love of power, the world will know peace.”

Sri Chinmoy Ghose

“Sevginin gücü, güce olan sevgiyi yendiğinde, dünya barışı tanıyacak.”


Alıntı #3

tanerkandemir

“Sahibi olduğumuz para özgürlüğün ; peşinden koştuğumuz para köleliğin aracıdır.”

Jean-Jacques Rousseau


Alıntı #2

tanerkandemir

“There is only one sin, only one. And that is theft. Every other sin is a variation of theft…”

“…When you kill a man, you steal a life. You steal his wife’s right to a husband, rob his children of a father. When you tell a lie, you steal someone’s right to the truth. When you cheat, you steal the right to fairness.”

Excerpts from “Kite Runner” by Khaled Hosseini (p. 19)

“Yalnızca bir günah vardır, tek bir günah. O da hırsızlıktır. Onun dışındaki bütün günahlar, hırsızlığın bir çeşitlemesidir…”

“…Bir insanı öldürdüğün zaman, bir yaşamı çalmış olursun. Karısının elinden bir kocayı, çocuklarından bir babayı almış olursun. Yalan söylediğinde, birinin gerçeğe ulaşma hakkını çalarsın. Hile yaptığın, birini aldattığın zaman doğruluğu, haklılığı çalmış olursun.”

Khaled Hosseini, Uçurtma Avcısı (s. 19)


Alıntı #1

tanerkandemir

“To travel hopefully is a better thing than to arrive.”

Robert Louis Stevenson

“Umutla yolculuk etmek, gidilecek yere varmaktan çok daha güzeldir.”


Top
Taner Kandemir Blog Sayfası | 2024